Föreningen Grängesbergs Disponentparks Vänner

I maj 2020 startades föreningen Grängesbergs Disponentparks Vänner. Bakgrunden till föreningens bildande var att Disponentparken behöver hjälp av ideella insatser för att kunna bevara och utveckla verksamheten utöver det som ryms inom den ordinarie organisationen.  Därför var det självklart att enas om att föreningens ändamål är att aktivt bidra till att den gamla Disponentparken i Grängesberg med Disponentvillan, växthusen, caféet och parkområdet kan fortsätta att bevaras för eftervärlden samt att utvecklas för framtiden.

Under pandemiåren som nu gått har inget varit sig likt. Trots detta har Vänföreningen kunnat bidra till Disponentparkens verksamhet på flera olika sätt. Några exempel är att föreningens medlemmar hjälpt till vid Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Barnens Dag och Julmarknader. Man har också aktivt deltagit i arbeten i Parken där många händer behövs för att hålla den i skick.
 
Ett annat exempel är att föreningen har sökt pengar för ett LONA-projekt, vilket också har beviljats. Planen är att i ”Sinnenas trädgård” skapa miljöer som lockar vilda pollinatörer med fler boplatser, vattenspegel och växter som gynnar dessa. Mycket arbete har redan gjorts men det är mer kvar att göra. Projektet ska vara avslutat i september 2022. Ett annat mycket välkommet tillskott är att öreningen tagit ansvar för- och ansökt om att få anställa ferieungdomar för att jobba i parken eller inne i villan. Sommaren 2020 fick vi möjlighet att anställa 9 ungdomar och 2021 blev möjligheten att anställa ännu fler – 19 fina ungdomar. En otrolig möjlighet för både föreningen, Disponentparken och ungdomarna.  De var helt fantastiska och deras arbete bidrog mycket till verksamheten.
 
Under våren planerar föreningen ideella insatser för att hjälpa till att förbereda parken för allt som ska växa och frodas under sommaren, men också att bidra med arbetskraft för t ex målning eller enklare reparationer och vid olika evenemang. Även i år har vi fått möjlighet att anställa ungdomar för feriearbete.
 
Föreningen ser gärna fler medlemmar och välkomnar såklart förra årets medlemmar även i år. Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj och år.

Du kan betala endera via bankgiro 5522-4554, eller till föreningens konto på Handelsbanken 6115-265481058 eller till swish 123-284 31 75.

För mer information ring 070-658 05 37 (Iréne Andersson) eller
maila disponentparkens.vanner@gmail.com
 
Hjärtligt välkommen som medlem 2022!