ARBETSINTEGRERANDE
SOCIALT FÖRETAG

Verksamhetsledare Hanna Helin
Verksamhetsledare Hanna Helin

Sedan 1 april 2016 drivs Disponentparken som ett ASF (Arbetsintegrerande socialt företag) av aktiebolaget Grängesbergs DispPark AB. Bolaget har för närvarande 28 aktieägare som består av både företag och privatpersoner med intresse av att stötta verksamheten vid Disponentparken.

Det är ett icke vinstdrivande bolag och delägarna har gått in med 5 000 kronor vardera

För tillfället arbetar 13 helårsanställda i företaget och vi sysselsätter ytterligare ett antal personer genom bla praktik och arbetsträning 

VÅR UPPGIFT – Disponentparken har som uppgift att skapa samhällsnytta genom att vara ett ASF (Arbetsintegrerande socialt företag) med mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

AFFÄRSIDE – är att dels producera och sälja varor och tjänster på marknaden samt att integrera människor i arbetslivet på olika sätt.

VI VILL GÖRA VÅR AFFÄRSIDE TYDLIG - att vi är ett samhällsnyttigt företag som på ett hållbart och miljösmart sätt tar tillvara på både jordens och människors resurser.