NYHET! 
Disponentparken har fått beviljat ett LONA-stöd
Vänföreningen har genom kommunen ansökt om stöd genom ett LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) som hanteras genom Länsstyrelsen. Detta för att renovera parken som ligger på baksidan av villan. 

2001 skapades denna del som ”Sinnenas trädgård” med utgångspunkt från den gamla sekelskiftesträdgården. Trädgården har sedan dess förfallit en del, men nu är det alltså dags att förnya och förbättra. Planen är att skapa miljöer som passar vilda pollinatörer med fler boplatser, vattenspegel och växter som gynnar dessa, det vill säga vildbin, fjärilar och andra insekter. Informationsskyltar ska sättas upp, med information till besökare.

Projektet har smugit igång genom att en del ytor frigjorts för plantering och vänliga människor har skänkt lämpliga växter att starta med. 
Följ gärna projektet genom ett besök i parken eller på hemsida/facebook.

Föreningen Grängesbergs Disponentparks Vänner

Nu har det snart gått ett år sedan Grängesbergs Disponentparks Vänner bildades. Bakgrunden till föreningens bildande var att Disponentparken behöver hjälp av ideella insatser för att kunna bevara och utveckla verksamheten utöver det som ryms inom den knappa ekonomi bolaget har.  Därför var det självklart att enas om att föreningens ändamål är att aktivt bidra till att den gamla Disponentparken i Grängesberg med Disponentvillan, Växthusen, Caféet och Parkområdet kan fortsätta att bevaras för eftervärlden samt att utvecklas för framtiden.
 
Under detta pandidemiår som gått har inget varit sig likt. Trots detta har vänföreningen kunnat bidra till Disponentparkens verksamhet på flera olika sätt. I somras hjälpte flera aktiva medlemmar till vid olika evenemang, som trots pandemin kunnat genomföras, t ex Nationaldagen, midsommarfirande, barnens dag m fl samt vid behov av extra insatser i parkarbetet. I en park som denna behövs många händer som hjälper till för att hålla den ett vackert skick. Ett annat mycket välkommet tillskott var att Ludvika Kommun gav föreningen möjlighet att få anställa nio av kommunens ungdomar som feriearbetare. Vår förening blev då arbetsgivare för ungdomarna och de utförde arbete i Disponentparkens verksamhet. Det var fantastiska ungdomar som jobbade hos oss!
 
Planen för våren är att föreningen planerar ideella insatser för att hjälpa till att förbereda parken för allt som ska växa och frodas under sommaren, men också att bidra med arbetskraft för t ex målning eller enklare reparationer. Även i år har vi fått möjlighet att anställa ungdomar för feriearbete.
 
Föreningen ser gärna fler medlemmar och välkomnar såklart förra årets medlemmar även i år.
Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj och år.

Du kan betala endera via bankgiro 5522-4554, eller till föreningens konto på Handelsbanken 6115-265481058 eller till swish 070-2502073.

Första medlemsträff för i år beräknas till den 22/5-20.
För mer information ring 070-607 92 75 (E-K Brogren) eller maila disponentparkens.vanner@gmail.com
 
Hjärtligt välkommen som medlem 2021!